Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach území smíšená lieferte 103 Treffer
1

Slezsko v jazykovědném výzkumu : Zkoumání polsko-českého jazykového a kulturního pomezí

Nowakowska-Kempna, Iwona Siwek, Tadeusz, in: Śląsk w badaniach językoznawczych [Śląsk...] : Badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, Katowice, Górnośląska Macierz Kultury ; 1993, s. 195-200
2

Einige Bemerkungen zur Sprache der ältesten deutschen Urkunden von Ostrau und Umgebung

Vaňková, Lenka, in: Deutsche Kanzleisprachen im europäischen Kontext, Wien, Edition Praesens ; 2001, s. 91-103
3

Język jako czynnik zachowania tożsamości etnicznej (na przykładzie najmłodszej generacji Polaków na Zaolziu)

Bogoczová, Irena, in: Studia ethnologiczne i antropologiczne, t. 1 : Śląsk Ceiszyński i inne pogranicza w badaniach nad tożsamością etniczną, narodową i regionalną, Katowice, 1997, s. 53-57
4

Socjolingwistyczne badania polskiego środowiska językowego na Zaolziu

Bogoczová, Irena, in: Śląsk w badaniach językoznawczych: badania pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, Katowice, 1997, s. 160-171
5

Die Sprache des Kuhländchens als Objekt linguistischer Untersuchungen

Vaňková, Lenka, in: Alte Heimat Kuhländchen (Wiesenbach), 52, 1999, s. 348-349
6

Nový výzkum národnostních vztahů

Sokolová, Gabriela, in: Slezský sborník, 94, č. 1, 1996, s. 98-100
7

Badania nad językem i świadomością językową polskiej młodieży na Zaolziu

Bogoczová, Irena, in: Śląsk w badaniach językoznawczych [Śląsk...] : Badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, Katowice, Górnośląska Macierz Kultury ; 1993, s. 153-158.
8

Zakres funkcjonowania języka polskiego

Madecka, B., in: Zaolzie. Studia i materiały z dziejów społeczności polskiej w Czechosłowacji, Katowice, 1992, neuv s.
9

Sposób zapisywania nazwisk w Tyrze (Śląsk Czieszyński) na przelome XVIII i XIX vieku

Klimsza, Halina; Raclavská, Jana, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 1, 1993, s. 43-51
10

Odbicie kultury muzycznej w nazwiskach mieszkańców Śląska Cieszyńskiego

Milerski, Władysław, in: Zwrot (Český Těšín), 46, č. 1, 1994, s. 28-31