Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vlastní jména v textech a kontextech lieferte 28 Treffer
1

Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století

Kroča, David, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 164-169
2

Funkce vlastních jmen ve Škvoreckého Miráklu

Chocholatý, Miroslav, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 170-175
3

Rudolf Šrámek a onomastika

Minářová, Eva, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 9-11
4

Profilovanie komponentov onomastiky ako vedy na základe fungovanie oným v texte a kontexte

Odaloš, Pavol, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 15-32
5

Socioonomastické aspekty volby a zápisu standardizovaných proprií do oficiálních textů

Knappová, Miloslava, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 33-39
6

Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva

Valentová, Iveta, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 40-46
7

Poznámky k tzv. mikrostrukturním vztahům v onymii

Lábus, Václav, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 47-52
8

Nové tendence v současné antroponymii

Pastyřík, Svatopluk, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 55-60
9

Kolokace vlastních jmen

David, Jaroslav, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 61-65
10

Volba rodného jména v kontextu proměn společenského klimatu českých zemí po r. 1945

Bláha, Ondřej, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 66-73