Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2 lieferte 9 Treffer
1

Ke konotaci v češtině

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 219-225.
2

Distribuce morfologických koncovek a motivace jejich užití v jazykově komplikovaném prostředí polsko-českého přechodného pásu

Davidová, Dana, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 242-249.
3

Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci

Jandová, Eva, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 249-255.
4

Iniciační jazykové prostředky náhodné komunikace

Uher, František, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 231-218.
5

Ke vztahu spisovnosti a nespisovnosti v neveřejných dialogických projevech

Müllerová, Olga, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 205-213.
6

Komunikatívna efektívnosť českých kontaktových javov v súčasnej slovenčine

Sokolová, Miloslava, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 232-242.
7

Specifika školské komunikace (se zaměřením na výzvu)

Svobodová, Jana, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 270-275.
8

Několik poznámek k intonaci tzv. pedagogického "echa"v dialogu učitel - žák ve vyučovací jednotce

Zeman, Jiří, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 276-282.
9

Některé specifičnosti dětské řeči v běžné komunikaci a v umění

Martinec, Ivo, in: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : Komunikáty z vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 3.-5. septembra 1991. Zv. 2, Banská Bystrica, PF ; 1991, s. 290-295.