Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě lieferte 81 Treffer
1

Vuk Karadžić i njegovo doba

Farkaš Barati, Monika, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 11-16.
2

Filologické dílo Vuka Stefanoviće Karadžiće v sémiotických interpretacích 21. století

Kouba, Miroslav, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 17-24.
3

"Srbové všichni a všude". Karadžićova jazyková definice srbství jako východisko srbského nacionalismu

Stehlík, Petr, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 29-34
4

Vuk Stefanović Karadžić - obdivovaný i kritizovaný

Krejčí, Pavel, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 35-40.
5

Vuk Karadžić v "obrázkovém"čtení. Několik poznámek k vybraným komiksovým adaptacím srbských lidových písní

Pilch, Pavel, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 41-46.
6

Enatiocemijata kato presečna točka na protivorečija

Bakărdžieva, Ginka, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 77-87.
7

Evoluce výuky neoborové bulharštiny na FF MU

Cvetkova, Zornica, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 89-98.
8

Specializirani ezici v obučenieto po bălgarski ezik v Silezijskija universitet

Genev-Puchaleva, Ilijana, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 99-107
9

Výuka bulharského jazyka na Masarykově univerzitě v Brně - "na míru"a "na klíč"(některé aspekty výuky "malého"slovanského jazyka)

Krejčová, Elena, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 109-114
10

Naglasi i očakvanija na studentite ot universiteta v Pardubice pri izbora na bălgaristikata kato specialnost

Veleva, Sevdalina, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě, Brno, Sojnek-Galium ; 2015, s. 115-120.