Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Výběr (České Budějovice) lieferte 106 Treffer
1

Deperditum další táborské "smolné"knihy ze 16. století

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 41, č. 4, 2004
2

Rejstřík místních jmen k Bibliografickému přehledu ročníků I-XXXVII (1964-2000)

Úlovec, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 2008, s. 5-46
3

Otavín. Revue Písku, Písecka, Prácheňska

Chvojka, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 38, č. 1, 2001, s. 85
4

Zaniklá středověká osada "Bychnov"(?) - Hubenov u Radomyšle

Nechvátal, Bořivoj, in: Výběr (České Budějovice), 30, č. 4, 1993, s. 276
5

Údajná zaniklá ves Nedbalec

Kovář, Jaroslav, in: Výběr (České Budějovice), 31, č. 2, 1994, s. 131
6

Zaniklá středověká osada Jenišovice u Milevska

Bron, Zdeněk, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 2, 1992, s. 97-101
7

Svědectví o době předbělohorské v kázáních Mikuláše Krupěhorského

David, Milan, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 1, 1996, s. 30-35
8

Nejstarší české tištěné popisy města Tábora

Tecl, Rudolf, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 2, 1996, s. 90-95
9

Březanova "Historia o korunování Rudolfa Druhýho". (Ritus královské korunovace jako předmět sběratelství Petra Voka.)

Stejskal, Aleš, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 3, 1996, s. 183-191
10

"Pemerbolth"- Böhmerwald v česky psaném dokumentu z roku 1579

Stejskal, Aleš, in: Výběr (České Budějovice), 33, č. 3, 1996, s. 224-225