Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Studia Bohemica lieferte 76 Treffer
1

Ještě k lidové slovní zásobě v Podkrkonoší

Jodas, Josef, in: Studia Bohemica, 10, 2007, s. 97102
2

Obraz Moravy v moravských kronikách 17. století

Sobotková, Marie, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 21-27
3

České kramářské písně o rakouském státním bankrotu roku 1811

Fiala, Jiří, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 29-48
4

Systémová deskripce, nebo systématická preskripce?

Bednaříková, Božena, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 133-137
5

Kontaktové dialogické prvky v Dalimilově kronice

Hádek, Karel, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 139-143
6

Co učit, máme-li naučit cizince česky

Hádková, Marie, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 145-149
7

Navazování kontaktu s adresátem v reklamních komunikátech

Hirschová, Milada, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 151-160
8

Ještě k paralelám ve slovní zásobě češtiny a rakouské němčiny

Jodas, Josef, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 161-166
9

O možných nových podobách soustavného lingvistického popisu jazyka

Kořenský, Jan, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 167-171
10

O záporných slovech v novém slovníku neologismů

Lotko, Edvard, in: Studia Bohemica, 8, 2000, s. 173-176