Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Struny mysli : Kognice 2007 lieferte 10 Treffer
1

Neverbálna komunikácia v ritualizovanom správaní - pohrebný rituál

Murín, Ivan, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 215-235
2

Konceptualizace myšlení v českém znakovém jazyce

Šůchová, Lucie, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 236-245
3

Analýzy dětských jednoslovných a raných víceslovných promluv

Doleží, Linda, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 246-257
4

Gramatické vlivy na identifikaci slov u dětí: detekce chyb a syntaktický priming

Smolík, Filip, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 269-279
5

Aspekt a sémantika předložek

Dočekal, Mojmír, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 291-299
6

Konstrukce gramatiky ze sémantické báze a kognitivní lingvistika

Kořenský, Jan, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 300-308
7

Měření sémantické blízkosti v asociačním experimentu

Lukavský, Jiří, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 309-317
8

Kantovo sémiotické pojetí mysli

Šlerka, Josef, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 318-325
9

"Bývá nám ticho jako dětem zima". Ke konceptualizaci emocionálních stavů v češtině

Vaňková, Irena, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 326-335
10

Koncept fokalizace v pojetí kognitivistické naratologie

Hrabal, Jiří, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 336-345