Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slavica Slovaca lieferte 75 Treffer
1

K otázce invariantu a variant v lexikální sémantice

Filipec, Josef, in: Slavica Slovaca, 5, 1970, s. 272-280
2

Osobní jména v "Černé neboli smolné knize rokycanské"z let 1573-1630

Nováková, Marie, in: Slavica Slovaca, 6, 1971, s. 76-87
3

Za Věrou Petráčkovou

Skladaná, Jana, in: Slavica Slovaca, 34, č. 2, 1999, s. 164
4

Jubileum profesora Stanislava Žaži

Brandner, Aleš, in: Slavica Slovaca, 39, č. 1, 2004, s. 79
5

Über westslavische Toponyme mit dem Suffix -ar

Eichler, Ernst, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 112-115
6

Vztah významových struktur lexémů a jejich kontextových oblastí v jedno- a dvojjazyčné lexikální zásobě

Filipec, Josef, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 116-121
7

"Zákonitosť jednotlivého"v slovanskej lexike

Furdík, Juraj, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 122-127
8

K lexikálnímu významu předložky a jeho popisu

Němec, Igor, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 146-151
9

Kvantifikující aspekty v onomastice

Šrámek, Rudolf, in: Slavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 166-171
10

Die Verfassungsterminologie der frühmittelalterlichen Slawenherrschaften

Katičić, Radoslav, in: Slavica Slovaca, 31, č. 1, 1996, s. 3-26