Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rudé právo (Praha) lieferte 11 Treffer
1

Rychna pod Špilasem (viz slovník brněnského argotu v článku)

Schuster, Roman; Staněk, Evžen, in: Rudé právo (Praha), 1992, 16.5.1992
2

Obtížník češtiny

cg, in: Rudé právo (Praha), 1995, 6.1.1995
3

Kviz

in: Rudé právo (Praha), 1995, 2.6.1995
4

Cesta na východ?

Koenigsmark, Alex, in: Rudé právo (Praha), 1995, 18.7.1995
5

Ke kultuře vyjadřování

Kraus, Jiří, in: Rudé právo (Praha), 1987, 7.7.1987
6

Český jazyk v socialistické společnosti (1945-1975). 3. Jazyk a jazykověda v období vědecko-technické revoluce

Kraus, Jiří, in: Rudé právo(Praha), 1975, 29.3.1975
7

Český jazyk v socialistické společnosti (1945-1975). 5. Čeština v hromadných sdělovacích prostředcích

Knappová, Miloslava, in: Rudé právo (Praha), 1975, 12.4.1975
8

Český jazyk v socialistické společnosti (1945 - 1975). 4. Čeština ve škole

Čechová, Marie, in: Rudé právo (Praha), 1975, 5.4.1975
9

Platí nová pravidla pravopisu?

Frey, Jiří, in: Rudé právo (Praha), 1994, 27.1.1994
10

Český jazyk v socialistické společnosti (1945-1975). 6. Postoje k jazyku

Daneš, František, in: Rudé právo (Praha), 1975, 19.4.1975