Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest lieferte 15 Treffer
1

Pomístní jména v Čechách, jejich obecná charakteristika a jejich význam pro vědní obory

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 15-34
2

Soupis pomístních jmen na území Čech v letech 1963-1980

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 35-51
3

Pomístní jména v Čechách vzniklá ze jmen vlastních odvozováním příponami

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 52-80
4

Hláskosloví pomístních jmen

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 81-142
5

Tvarosloví pomístních jmen

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 143-168
6

K zaniklým apelativům v toponymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 169-201
7

Osobní jména v pomístních jménech v Čechách

Knappová, Miloslava, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 202-216
8

Pomístní jména německého původu v Čechách

Matúšová, Jana, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 217-243
9

Oronymie Čech

Malenínská, Jitka, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 244-284
10

K hydronymii Čech

Malenínská, Jitka, in: Pomístní jména v Čechách : O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest, Praha, Academia ; 1995, s. 285-303