Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Philologica lieferte 142 Treffer
1

Nouvelles méthodes de recherche en lexicologie

Radimský, Jan, in: Philologica, 59, 2005, s. 51-57
2

O pôvode sídliskových názvov typu Praha v stredodunajskom regióne

Krajčovič, Rudolf, in: Philologica, 56, 2003, s. 85-89
3

Obohacující setkání s Eugenem Paulinym

Šrámek, Rudolf, in: Philologica, 72, 2013, s. 21-25
4

Završení práce na Českém jazykovém atlase a nejbližší úkoly české dialektologie

Ireinová, Martina; Konečná, Hana, in: Philologica, 72, 2013, s. 89-96
5

Integračné javy zvukovej a tvaroslovnej roviny v nárečiach na česko-poľsko-slovenskom pomedzí

Ramšáková, Anna, in: Philologica, 72, 2013, s. 157-168
6

K používaniu češtiny na našom území v mladšom predspisovnom období vývinu slovenčiny

Hargašová, Zuzana, in: Philologica, 72, 2013, s. 203-209
7

Dědictví Bratislavského lingvistického kroužku

Vykypělová, Taťána; Vykypěl, Bohumil, in: Philologica, 72, 2013, s. 237-239
8

Dialektika označujícího a označovaného v procesu komunikace a osvojování jazyka

Vasiljev, Ivo, in: Philologica, 72, 2013, s. 251-257
9

Spisovná čeština v prostoru a čase

Svobodová, Jana, in: Philologica, 72, 2013, s. 259-266
10

Archifonémy a jejich realizace

Šefčík, Ondřej, in: Philologica, 72, 2013, s. 331-337