Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006 lieferte 25 Treffer
1

Z problematiky špecifických a periférnych paremiologických útvarov

Mlacek, Jozef, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 5-14.
2

Korpusová lingvistika a idiomatika

Ďurčo, Peter, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 15-37.
3

Frazeologija kak vyzazitel'noje sredstvo jazyka

Antonjakova, Darina, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 39-44.
4

Paremijnyj fond nacional'nogo jazyka kak otraženije krizisnych javlenij v obščestve

Myronova, Halyna; Kupcevičová, Jelena, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 45-62.
5

Somatické parémie v komunikácii

Baláková, Dana, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 63-71.
6

Pranostiky v ruských a českých příslovích a pořekadlech

Grenarová, Renée, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 73-80.
7

Variantnosť frazeologičeskich jedinic i istoriko-etimologičeskoje tolkovanije russkoj frazeologii

Stěpanova, Ludmila, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 81-85.
8

Paremiologija v uslovijach mežkul'turnoj kommunikacii

Vitkovska, Františka, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 87-95.
9

Ruské frazémy so symbolickým komponentom a ich slovenské ekvivalenty

Jankovičová, Milada, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 97-105.
10

Jazykový obraz vína ve slovinské kultuře (na příkladu přísloví)

Będkowska-Kopczyk, Agnieszka, in: Parémie národů slovanských 3 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 21.-22. 11. 2006, Ostrava, FF OU ; 2007, s. 107-117.