Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39] lieferte 11 Treffer
1

Dějiny české fonetiky a fonologie

Šefčík, Ondřej, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, 115 s.
2

Česká jazykověda od M. Jana Husa po Josefa Dobrovského. Rozvoj gramatografie v našich zemích

Čejka, Mirek, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 16-25
3

O evropeizačních tendencích ve vývoji spisovné češtiny

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 36-50
4

Tradice a perspektivy brněnské etymologické školy

Karlíková, Helena, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 66-72
5

Několik poznámek k české NP

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 51-65
6

Moderní jazyková kultura v českém prostředí - základní pojmy a principy

Křístek, Michal, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 80-82
7

Možnost a nutnost v slovanských jazycích v diachronním pohledu

Pallasová, Eva, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 89-93
8

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky

Pleskalová, Jana, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 94-99
9

K příčinám rozdílů mezi normou spisovné a tzv. běžně mluvené češtiny

Šipková, Milena, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 116-122
10

Etymologické slovníky češtiny

Vykypěl, Bohumil, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 155-161