Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Numismatické listy lieferte 10 Treffer
1

Pražský groš 1538 s chybným opisem

Vorel, Petr, in: Numismatické listy, 47, č. 4, 1992, s. 106
2

Dokládají hláskové změny na českých denárech styk mezi mincovnami?

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 52, č. 1, 1997, s. 8
3

Filologický názor na kazaňskou minci

Konzal, Václav, in: Numismatické listy, 54, č. 4, 1999, s. 112-113
4

Lingvistický rozbor textu +VACLAV./// CN/Z.-P // AGA //// VITA

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 54, č. 4, 1999, s. 120-121
5

Jméno Bolizlav na českých a polských denárech v kulturních a historických souvislostech

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 53, č. 1, 1998, s. 3-7
6

Nejstarší denáry Boleslava I. z jazykového hlediska

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 47, č. 5-6, 1992, s. 129-133
7

Metoda interpretace textů na českých denárech z hlediska jazykovědy

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 50, č. 5-6, 1995, s. 132-133
8

K problematice teček v písmenech na mincích denárového období

Paukert, Josef, in: Numismatické listy, 56, č. 5-6, 2001, s. 131-138
9

Projevy slovanské vzdělanosti v textech českých a polských denárů z přelomu 10. a 11. století

Palkosková, Olga, in: Numismatické listy, 56, č. 5-6, 2001, s. 142-154
10

K interpunkci na českých denárech 10. století

Paukert, Josef, in: Numismatické listy, 57, č. 5-6, 2002, s. 136-144