Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Národní knihovna lieferte 29 Treffer
1

Studie o rukopisech. XXXIV/2001

Bartůšek, Václav, in: Národní knihovna, 14, č. 1, 2003, s. 71
2

Čapek, K. či Čapek, Karel aneb národní autority

Vacová, Marie, in: Národní knihovna, 8, č. 1, 1997, s. 20-21
3

Domluvíme se v Čechách česky? Terminologické problémy při zpracování speciálních druhů dokumentů

Celbová, Ludmila, in: Národní knihovna, 8, č. 5, 1997, s. 212-215
4

Soubory autorit - příspěvek nejen terminologický

Vodičková, Hana, in: Národní knihovna, 10, č. 2, 1999, s. 63-70
5

Vybrané teoretické a metodologické problémy terminografie: poznatky z tvorby České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy

Schwarz, Josef, in: Národní knihovna, 14, č. 1, 2003, s. 21-41
6

Účast Národní knihovny ČR na zpracování Vícejazyčného terminologického slovníku z oblasti knihovnictví

Ressler, Miroslav, in: Národní knihovna, 11, č. 1, 2000, s. 42-43
7

K hermeneutice selekčních jazyků (se zvláštním zřetelem k tezaurům)

Samek, Tomáš, in: Národní knihovna, 10, č. 6, 1999, s. 280-283
8

Unifikované názvy v katalogizační praxi: příspěvek k dějinám katalogizačních pravidel

Motzková, Eva, in: Národní knihovna, 11, č. 4, 2000, s. 156-164
9

Český teologický tezaurus: nové věcné třídění pro teologii, filozofii a religionistiku

Schwarz, Josef, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 109-115
10

Tezaurus EUROVOC - překlad a tvorba české verze

Jiránková, Jana; Lhotská, Anna, in: Národní knihovna, 9, č. 3, 1998, s. 116-118