Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst] lieferte 24 Treffer
1

Předmluva. Predislovje

Rudincová, Blažena; Nedomová, Zdeňka, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 7-9
2

Pragmatické kontexty a didaktika tlmočenia v obchodnom prostredí

Djovčoš, Martin, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 11-18.
3

Viacslovné ekonomické nominálne pomenovania v angličtine a ich slovenské ekvivalenty

Hardošová, Mária, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 19-26.
4

Perspektívy komparatívneho výskumu sprievodcovských textov

Harviľaková, Lenka, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 27-34.
5

Translatologie a translace na přelomu XX. a XXI. století

Hrdlička, Milan, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 41-48.
6

Štylistické aspekty cudzojazyčnej lexiky v ruštine - internet a reklama

Jackulíková, Katarína, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 49-57.
7

Reklama hovoří v barvách

Kozáková, Věra, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 59-66.
8

Formation, nový výraz pro vzdělávání v současné Francii

Lánská, Věra; Berka, Oldřich, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 67-86.
9

Koloběh života? Lingua et communicatio inter scientiam et educationem

Lepilová, Květuše, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 87-97.
10

Preklad ako intrakultúrna a interkultúrna komunikácia

Miššíková, Gabriela, in: Lingua rossica et communicatio... 2007 [RosOst], Ostrava, FF OU ; 2008, s. 99-107.