Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jeden jazyk naše heslo buď. 3 : Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích lieferte 3 Treffer
1

První obrozenské překlady Kouzelné flétny

Scherl, Adolf, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 3 : Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2005, s. 75-84.
2

Regionální kořeny pojmenování v textech "oldřichovských"divadelních her na počátku 19. století

Holub, Zbyněk, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 3 : Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2005, s. 127-143.
3

K jazyku Zímova dramatu Oldřich a Božena

Chýlová, Helena, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 3 : Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 155. výročí založení Spolku divadelních ochotníků v Radnicích, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2005, s. 145-160.