Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové lieferte 16 Treffer
1

Bibliografie Aleny Macurové za léta 1971-2006

in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 7-26
2

Vilém Mathesius o smyslu krásné literatury a jejích překladů

Daneš, František, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 70-75.
3

Průvodce komunikací ztvárněnou v Bendlově humoresce Tatínkovy juchty

Adam, Robert, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 27-33.
4

Tohle je přece takovej terminus technicus ! Pojmenovací poznámka lexikograficko-korpusová

Bozděchová, Ivana, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 45-55.
5

Aniž máme jasno.

Čmejrková, Světla; Havlová, Eva, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 56-69.
6

Subjekt "velkého detektiva"a repertoár zdvořilostních strategií

Hoffmannová, Jana, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 76-82.
7

K syntaxi pohádek Boženy Němcové a Jakuba Malého

Hošnová, Eva, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 83-92.
8

O struktuře promluvy

Hrbáček, Josef, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 93-98.
9

Společné jihozápadočeské a středočeské morfologické rysy v Českém jazykovém atlase

Jančák, Pavel, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 107-121.
10

Osudy knihy v proměnách médií

Kraus, Jiří, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 133-138.