Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazykověda = Linguistica 3 lieferte 27 Treffer
1

Dedikace

Bayerová, Naděžda, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 5-6
2

K využití metaforizace ve spisovné češtině a v českých slanzích

Hubáček, Jaroslav, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 7-10.
3

Adverbiální sémantika staročeského lokálu

Bayerová, Naděžda, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 11-16.
4

Nelegitimní slovesné deriváty a interference (na jazykovém materiálu z českého Těšínska)

Bogoczová, Irena, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 17-25.
5

Deminutiva v díle Františka Nepila

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 27-31.
6

Stylistika na vysokých školách. Přehled současného stavu

Čechová, Marie, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 33-39.
7

K artistnímu míšení jazyků (na příkladě románu J. U. Niemcewicze)

Damborský, Jiří, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 41-50.
8

Vztah promluvové funkce a výpovědních funkcí v dialogu

Demlová, Emílie, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 51-61.
9

K abreviaci v současné slovní zásobě českých slangů

Grygerková, Marcela, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 63-70.
10

Textová enumerace a její stylistický potenciál

Hoffmannová, Jana, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 71-79.