Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Genealogické a heraldické listy (Praha) lieferte 16 Treffer
1

Chybný záznam o Chynavě v topografii J. Schallera roku 1785

Fraňková, Marie, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 13, č. 2, 1993, s. 27
2

Prof. Vladimír Šmilauer a 30 let od jeho úmrtí

Lang, Daniel L., in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 34, č. 1, 2014, s. 105
3

V pražském Podskalí

Daněk, Tomáš, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 37, č. 3, 2017, s. 29-33
4

Topografické údaje ve světle historických pramenů

Marešová, Marie, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 13, č. 2, 1993, s. 25-26
5

Osedlí libišanské rychty pardubického panství dle urbáře z roku 1563

Richter, David, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 34, č. 1, 2014, s. 57-64
6

Bedřich Hrozný, jeho rod, život a dílo. 2. část. Doktor Bedřich Hrozný (1879-1952), lingvista, archeolog, historik

Hnízdil, Pavel, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 34, č. 3, 2014, s. 36-50
7

Skřípající recenze. K recenzi knihy Heraldika v souvislostech v GHL 2/2014

Pohanka, Henry Camillo, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 34, č. 4, 2014, s. 101-113
8

O sestřencích a tetěňatech

Vápeník, Petr, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 35, č. 4, 2015, s. 107-108
9

Lucemburkové. O původu jedné dynastie a jejího jména

Leysek, Viliam, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 36, č. 2, 2016, s. 16-30
10

Malovice, aneb od Švamberků po Löwensteiny

Čapka, Bohuslav, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 36, č. 4, 2016, s. 28-46