Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Aktuálne otázky súčasnej syntaxe lieferte 9 Treffer
1

Závislostní syntax

Machová, Svatava, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 23-27.
2

Ke vztahu teoretické a empirické syntaxe v epoše korpusů

Štícha, František, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 36-40
3

O dialektické jednotě protikladů morfologického značkování korpusů a závislostní syntaktické analýzy vět

Oliva, Karel, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 41-56.
4

K syntaktické anotaci textů z Českého národního korpusu: od analytické a tektogramatické rovině

Řezníčková, Veronika; Urešová, Zdeňka, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 57-72.
5

Sloveso: centrum věty; valence: centrální pojem syntaxe

Panevová, Jarmila, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 73-77.
6

Postavení syntetického predikátu v humanistické češtině

Zikánová, Šárka, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 93-102.
7

Sekundární predikace v češtině a ve slovenštině

Hirschová, Milada, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 103-114
8

Výstavba interview z hlediska textové syntaxe a stylistiky

Hoffmannová, Jana, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 127-138.
9

Opakování jako jeden z rysů výstavby mluvených textů

Müllerová, Olga, in: Aktuálne otázky súčasnej syntaxe, Bratislava, Veda ; 2005, s. 139-149.