Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vydání kritická lieferte 384 Treffer
81

Plnotextová databáze české poezie 19. století

Svadbová, Blanka, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 318-328
82

Stručně k reedici Holanových Spisů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 48, č. 3, 2000, s. 333-334
83

Zametki o "novom izdanii""Reportaža s petlej na šeje"Juliusa Fučika

Janáček, František, in: Slavjanovedenije (Moskva), č. 6, 1992, s. 58-63
84

K nové ediční řadě staročeských památek

Vidmanová, Anežka, in: Listy filologické, 123, č. 3-4, 2000, s. 388-390
85

Škvorecký dopsal nový román

Falteisek, Lubor, in: Večerník (Praha), 2004, 9.10.2004
86

Impulsy a komentář k novelizaci základní linie "nové"řady Regest

Kopičková, Božena, in: Archivní časopis, 55, č. 3, 2005, s. 161-188
87

K edici Hrabalových Sebraných spisů

Špirit, Michael, in: Česká literatura, 41, č. 1, 1993, s. 108-109
88

Co z raněnovověkých textů vydávat? A jak?

Linka, Jan, in: Česká literatura, 53, č. 2, 2005, s. 253-239
89

Bohumil Hrabal 2000

Špirit, Michael, in: Kritická příloha Revolver Revue, č. 24, 2002
90

Kritická edice neúplných staročeských textů

Cejnar, Jiří, in: Informační bulletin pro otázky jazykovědné, č. 5, 1964, s. 14-16