Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach rukopisy lieferte 558 Treffer
81

Epochální objev v údolí Elah?

mtz, in: Katolický týdeník (Praha), 19, č. 47, 2008, 18.11.2008
82

Popis města Padovy z počátku 18. století - edice a komentář

Kudělová, Lucie, in: Sborník Národního muzea v Praze, 55, č. 1.2, 2010, s. 3-86
83

"Zapomenuté"breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138

Svobodová, Milada, in: Studie o rukopisech, 36 (2005-2006), 2008, s. 3-56
84

Supraslský kodex. Starobylý slovanský rukopis

Čermák, Václav, in: Akademický bulletin, č. 7-8, 2013, s. 3-4
85

Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica a další nové katalogy starých slovanských rukopisů

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 81, č. 2, 2012, s. 225-234
86

Annales historiam regni Bohemiae et urbis Pragensis ab anno 1278 usque ad 1399 illustrantes

Bláhová, Marie, in: Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 89-112
87

Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu

Marek, Jindřich, in: Studie o rukopisech, 42, 2012, s. 63-159
88

Salvete plus decies v rukopise 34/42 svatojakubské knihovny v Archivu města Brna

Zachová, Irena, in: Studie o rukopisech, 44, 2014, s. 141-153
89

K vyšebrodskému rukopisu Zlaté legendy

Bok, Václav, in: Studie o rukopisech, 44, 2014, s. 389-394
90

The medieval tradition of the fable of Romulus

Vámos, Hanna, in: Graeco-Latina Brunensia, 18, č. 1, 2013, s. 185-197