Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
81

Pojetí komična v Haškových Osudech dobrého vojáka Švejka a ve Vaňkově pokračování Švejk v ruském zajetí a v revoluci

Křístek, Michal, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 439-445.
82

Humor v Čistých radostech života Jana Šmída

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 10, 2001, s. 451-459
83

Karel Poláček. Několik poznámek na úvod

Pěkný, Tomáš, in: Ptáci vítají jitro zpěvem, poddůstojníci řvaním : Záznam sympózia ke stému výročí narození Karla Poláčka, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1992, s. 9-18
84

K jazykové analýze jedné ruské anekdoty s přihlédnutím k rovině textové

Vobořil, Ladislav, in: Rossica Olomucensia, 39, 2001, s. 117-127
85

Od Dášeňky k Satanovi of Uhřiněves (příspěvek k literární onomastice)

Zachová, Alena, in: Pohledy (Hradec Králové), 1, 1994, s. 17-20
86

Mežurovnevyje attrakcii jazykovych jedinic s pozicii semantičeskogo sintaksisa

Šackaja, Marina, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 167-171.
87

Russkije antiposlovicy kak rezul'tat šutočnoj kontaminacii (struktura i semantika)

Ratajczyk, Krystyna, in: Parémie národů slovanských 6 [Parémie 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. října 2012, Ostrava, OU ; 2012, s. 206-217.
88

"Grammar Nazis never sleep": Facebook humor and the management of standard written language

Sherman, Tamah; Švelch, Jaroslav, in: Language Policy (Dordrecht), 14, č. 4, 2015, s. 315-334
89

FBI a CIA - to je jen zpřeházená abeceda

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 14, č. 7, 2015, s. 29, (30. 3.)
90

Lovcovy zápisky

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 7, 2008