Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
81

Substandartnyje elementy v sovremennom russkom jazyke i problemy ich perevoda na češskij

Stěpanova, Ludmila; Rajnochová, Natálie, in: Frazeologické štúdie 5 : Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii, Ružomberok, Katolícka univ. ; 2007, s. 210-221
82

Bezekvivalentnata leksika v učebnicite po bălgarski ezik za čuždenci

Niševa, Božana, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 295-302
83

Překlad historických reálií v románech Borise Akunina

Prosolenko, Natalia, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 456-463.
84

Reflejo de la polivalencia semántica en el corpus Intercorp y en los diccionarios bilingües español-checo

Petrík, Daniel, in: Romanistica Pragensia, 19, 2013, s. 167-177
85

Semantičeskaja diffuznost' sinonimov i paronimov v češskom i russkom jazykach

Artemov, Andrej, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11. 09. 2015 : Rossica Olomucensia 55 [RosOl-Sb 55], Olomouc, UP ; 2016, s. 19-33.
86

Prózy Konstantina Paustovského v překladech Zdeňky Psůtkové se zřetelem na ukrajinské prostředí

Ševečková, Monika, in: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost 1 = Ukrajinistyka: mynule, sučasne, majbutne 1 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 22.-23. 10. 2003, Brno, MU 2004, s. 323-328
87

Einige Bemerkungen zur Vergleichskollokation schlafen wie X im Deutschen, im Polnishcen und im Spanischen

Mamotiuk, Kaja, in: Vícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 55-64
88

Komparative Phraseologismen im intra- und interlingualen Vergleich

Hofmannová, Jana, in: Lingua viva, [2], č. 2, 2006, s. 53-59
89

Tipizirovannyje kommunikativnyje sintaksičeskije jedinicy i ich perevodnyje ekvivalenty

Csiriková, Marie, in: Rossica Olomucensia 48 [RosOl-Sb 48] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XX. Olomoucké dny rusistů 02.09.-04.09. 2009, Olomouc, UP ; 2009, s. 239-242.
90Křížová, Kateřina