Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
81

Postoj Jana Kollára k slovní zásobě jazyka

Dvončová, Jana, in: Ján Kollár (1793-1993) zborník štúdií, Bratislava, Veda ; 1993, s. 295-316
82

Básník nočních rozhovorů

Grygar, Mojmír, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 55-65.
83

K metaforičnosti Topolova Konce masopustu

Štěrbová, Alena, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 67-74.
84

( Staro)nové pověsti české

Kohout, Josef, in: Haló noviny (Praha), 1998, 20.11.1998
85

Ivan Blatný: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

Sieglová, Naděžda, in: Slovo o slove, 4, 1998, s. 43-45
86

Jindřich Zogata - básník bez tíhy folklóru

Satke, Antonín, in: Česká a slovenská literatura dnes : Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996), Praha, ÚČL AV ČR ; 1997, s. 119-124
87

Dvě různé podoby B. Němcové v jejích dopisech ženám

Saicová Římalová, Lucie, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 245-254
88

K vícejazyčnosti v uměleckém textu. Cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech

Mareš, Petr, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 25-30
89

Nejen k jazykové stránce Durychova románu Bloudění

Koblížek, Vladimír, in: Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý : (Sborník příspěvků z II. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 1996), Hradec Králové, Gaudeaumus ; 1997, s. 129-140
90

Nezvalův rým v období poetismu

Sgallová, Květa, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 79-85