Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
81

K metaforičnosti Topolova Konce masopustu

Štěrbová, Alena, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 67-74.
82

( Staro)nové pověsti české

Kohout, Josef, in: Haló noviny (Praha), 1998, 20.11.1998
83

Ivan Blatný: Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

Sieglová, Naděžda, in: Slovo o slove, 4, 1998, s. 43-45
84

Jindřich Zogata - básník bez tíhy folklóru

Satke, Antonín, in: Česká a slovenská literatura dnes : Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996), Praha, ÚČL AV ČR ; 1997, s. 119-124
85

Dvě různé podoby B. Němcové v jejích dopisech ženám

Saicová Římalová, Lucie, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 245-254
86

K vícejazyčnosti v uměleckém textu. Cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech

Mareš, Petr, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 25-30
87

Nejen k jazykové stránce Durychova románu Bloudění

Koblížek, Vladimír, in: Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý : (Sborník příspěvků z II. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 1996), Hradec Králové, Gaudeaumus ; 1997, s. 129-140
88

Nezvalův rým v období poetismu

Sgallová, Květa, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 79-85
89

Básnická a malířská obraznost v poezii Jaroslava Vrchlického

Schmidová, Herta, in: Česká literatura, 46, č. 1, 1998, s. 86-104
90

K vypravěčské perspektivě v Máchových Cikánech

Adam, Robert, in: Česká literatura, 46, č. 5, 1998, s. 490-497