Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
71

Princip funkční ekvivalence překladu

Matouchová, Markéta Olomouc 2006
72

Es ist gehupft wie gesprungen - prašť jako uhoď - oder von der Äquivalenz in der Phraseologie des österreichischen Deutsch und des Tschechischen

Hofmannová, Jana, in: Lingua viva, 6, č. 10, 2010, s. 50-57
73

Ke konfrontačnímu popisu ustálených přirovnání v bulharštině a češtině

Kuzmova, Michaela, in: Bohemistyka, 7, č. 3, 2007, s. 174-180
74

Přeložit to, co není

Komers, Petr, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 28, č. 178, 2015, s. 3, 1.8.2015
75

Translation equivalence in a cognitive framework

Alexieva, Bistra, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 51-55.
76

Funkční ekvivalence - podmínka adekvátnosti překladu. Osersův překlad Čapkovy Války s mloky

Knittlová, Dagmar, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 211-220.
77

Metody překladu slovních hříček

Kulczycká, Alena, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 132-137
78

Frazeologizmy v povestjach V. Rasputina: smyslovyje naslojenija kak problema perevoda

Miljutina, Tamara A., in: Rossica Olomucensia, 42, č. 2, 2004, s. 565-570
79

K problematike lexikografického spracovania frazém v pripravovanom slovensko-ukrajinskom slovníku

Čižmárová, Mária, in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 149-159.
80

Možnosti překladu obecné češtiny do ruštiny a angličtiny (na materiálu děl Bohumila Hrabala)

Pilátová, Jindřiška, in: Rossica Olomucensia, 47, č. 1, 2008, s. 51-61