Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach řečtina lieferte 773 Treffer
71

Der Einfluss der Rhetorik auf die Objektivität der historischen Information in den Werken byzantinischer Historiker

Dostálová, Růžena, in: Byzantinoslavica - Stefanos, 56, č. 2, 1995, s. 291-303
72

A liturgical fragment in majuscule in codex A2 in Erlangen

Velkovska, Elena, in: Byzantinoslavica - Stefanos, 56, č. 2, 1995, s. 483-492
73

The Polish translation of the Greek lyric poetry

Szastyńska-Siemion, Alicja, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 241-254.
74

The new translations of Aristophanes

Ławińska-Tyszkowska, Janina, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 255-267.
75

Posesívní adjektiva ve staroslověnštině na pozadí řečtiny

Přikrylová, Milena, in: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca 4 : (Příspěvky přednesené na 4. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994), Brno, MU ; 1995, s. 124-130.
76

Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai

Bartoněk, Antonín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 7-11
77

Loan-words in Mycenaean Greek

Cebrián, Reyes Bertolín, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 13-20
78

Quelques inscriptions sur les vases attiques 540-500

Frel, Jiří, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 65-73
79

Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis 1. Hälfte des VI. Jh.)

Bartoněk, Antonín; Buchner, Giorgio, in: Sprache, 37 (1995), č. 2, 1997, s. 129-231
80

Co nám dává antika

Soukup, Miroslav, in: Český týdeník (Praha), 1995, 2.6.1995