Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Češtinář lieferte 575 Treffer
71

Mezinárodní frazeologická konference v Olomouci

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 116-117
72

Polská konference o stylu a textu

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 117-119
73

K vývoji jedné skupiny českých rčení (frazeosémantické pole "Opilství")

Stěpanova, Ludmila, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 97-101
74

Slovo jako obraz učitele

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 101-109
75

Konverzační analýza (encyklopedické heslo)

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 110-112
76

Život plný svodů a dilemat

Bartůňková, Jana, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 112-113
77

Soupis prací PhDr. Jitky Dršatové za roky 1976-1995

in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 113-115
78

Slavo Ondrejovič padesátiletý

Zeman, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 115-116
79

Bohemistický sborník z Olomouce

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 154-156
80

K jazyku a stylu povídek Miloslava Šimka a Jiřího Grossmanna

Janáčková, Soňa, in: Češtinář, 6, č. 5, 1995-96, s. 129-133