Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Příspěvky antroponomastické lieferte 1485 Treffer
71

Nomen omen

Svobodová, Kateřina, in: Týden (Praha), 2003, 15.12.2003
72

Křestní jména z matrik

Čech, Michal, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 17, č. 3-4, 1997, s. 38-40
73

Svatý Vojtěch očima onomastika

Lutterer, Ivan, in: Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes : Sborník ze sympozia k tisícímu výročí smrti biskupa Vojtěcha Slavníkovce - sv. Vojtěcha, Praha, Česká biskupská konference ; 1997, s. 125-126
74

Jméno jako osud

Šmerglová, Michaela, in: Instinkt (Praha), 2004, 15.1.2004
75

Segeš, Nivnický, Komenský

Veselý, Josef, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2004, 4.1.2004
76

Na stopě původu českých příjmení

Filla, Pavel, in: Haló noviny (Praha), 2004, 13.3.2004
77

De nominibus eruditorum Aetatis renatae in universitate Carolina Pragensi discentum

Beránek, Karel, in: Nouvelle revue d'onomastique (Paris), 17-18, 1992, s. 125-134
78

Pogled kăm češkata antroponimika v konteksta na obštata teorija za onomastika

Ljubenova, Elena, in: Naučni trudove (Plovdiv), 35, č. 1, 1997, s. 217-224
79

Der Name Odwarka

Šrámek, Rudolf, in: Österreichische Namenforschung (Klagenfurt), 25, 1997, s. 21-23
80

Téma dívčí války a tvorba antroponym u Václava Hájka z Libočan

Šmejkalová, Martina, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 166-170