Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mluvnická stavba jazyka lieferte 1074 Treffer
71

Bessuffiksal'nyje derivaty i umestnost' reči

Bendova, Gana, in: Rossica Olomucensia, 36, 1998, s. 23-26
72

Jazykovaja norma i nekotoryje sdvigi v morfologičeskoj sisteme russkogo jazyka

Brandner, Aleš, in: Rossica Olomucensia, 36, 1998, s. 27-32
73

Jest' li v sovremennom russkom jazyke glagoly, stradatel'noje pričastije prošedšego vremeni, kotorych upotrebimo tol'ko v stativnom značenii?

Kesner, Jindržich, in: Rossica Olomucensia, 36, 1998, s. 59-64
74

Funkcionirovanije russkich nepervoobraznych predlogov v tekstach kommerčeskogo charaktera

Brandner, Aleš, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 9-12
75

K problematike russkich otglagol'nych predlogov pri obučenii rusistov-bakalavrov

Vobořil, Ladislav, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 21-23
76

K otázce variantnosti výběru tvarů jednotného nebo množného čísla v jazyce komerční ruštiny (na materiálu učebnice "Obchodní ruština")

Lendělová, Věra, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 29-32
77

Funkcionirovanije predložno-padežnych slovosočetanij v jazyke kommerčeskoj reklamy

Semenova, Ljudmila, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 37-39
78

Význam konfrontačního studia pro poznání slovotvorných zákonitostí slovanských jazyků

Neščimenko, Galina P., in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 114-117
79

Kategorija vreme na glagola v slavjanskite ezici

Kucarov, Ivan, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 148-152
80

Trudnosti upotreblenija formantov množestvennogo čisla imjon suščestvitel'nych v sovremennom russkom jazyke

Rykovská, Milena, in: Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka, Brno, MU ; 1997, s. 28-31