Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
71

Jak čtou dnešní děti Sládkovu báseň Lesní studánka. K recepci Sládkovy přírodní lyriky ranými pubescenty

Lederbuchová, Ladislava, in: J. V. Sládek 1845-1995 : Sborník referátů ze semináře ke 150. výročí narození J. V. Sládka, Zbiroh, Muzeum J. V. Sládka ; 1997, s. 11-18
72

Jazyk Sládkovy korespondence

Pasáčková, Eva; Vaňková, Jana, in: J. V. Sládek 1845-1995 : Sborník referátů ze semináře ke 150. výročí narození J. V. Sládka, Zbiroh, Muzeum J. V. Sládka ; 1997, s. 26-29
73

Úvaha o světovosti Haškových "Osudů dobrého vojáka Švejka"

Dobossy, László, in: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest), 36, č. 1-4, 1990, s. 75-81
74

Ozvěny norem. (Nad písňovými texty české rockové skupiny Orlík)

Zelinský, Miroslav, in: Výrazové osobitosti teenagerskej kultúry, Nitra, Vysoká škola pedagogická ; 1996, s. 209-219
75

Słownictwo potoczne w wybranych utworach M. A. Šimáčka

Balowska, Grażyna, in: Zeszyty naukowe Uniw. Opolskiego. Językoznawstwo (Opole), č. 16, 1996, s. 5-12
76

Příspěvek k charakteristice jazyka a stylu rozhlasové reportáže

Staněk, Vladimír, in: Naše řeč, 81, č. 1, 1998, s. 13-20
77

Common Czech and common literature: the case of Frýbort

Short, David, in: The Slavonic and East European Review, 70, č. 2, 1992, s. 201-212
78

Druhý pokus o paměti? Jáchym Topol vydal autobiograficky laděnou prózu nazvanou Noční práce

Slomek, Jaromír, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 3.11.2001
79

Novum Múzy moravské

Skalička, Jiří, in: Česká literatura, 44, č. 6, 1996, s. 565-572
80

Spor mužského a ženského principu v Topolově dramatu Kočka na kolejích

Štěrbová, Alena, in: Česká literatura, 44, č. 6, 1996, s. 582-591