Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach spisovnost lieferte 1645 Treffer
61

Ukrajinci: zvidky mi i naša mova

Pivtorak, P. Kyjiv 1993
62

Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti

Chloupek, Jan Brno 1986
63

Nástin dějin anglického jazyka

Kavka, Stanislav J. Ostrava 1993
64

Slovník spisovného jazyka českého. Díl 2: N-Q

Hl. red. Havránek, Bohuslav Praha 1964
65

Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny

Vachek, Josef Praha 1968
66

Istorija russkogo literaturnogo jazyka (XI - pervaja polovina XIX veka). Učebnoje posobije. 2-e izd

Kamčatov, A. M. Moskva 2008
67

Literaturnyj jazyk Moskovskoj Rusi. Učebnoje posobije

Kožin, Aleksandr N. Moskva 1984
68

Język czeski

Szczepańska, Elżbieta, in: Słowiańskie języki literackie : Rys historyczny, Kraków, Uniw. Jagielloński 2011, s. 43-65
69

Demokracie mateřštiny

Suk, Jaroslav, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 43-47.
70

Zespisovňování slangových prostředků v češtině

Jelínek, Milan, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 3-11.