Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kultura jazyková lieferte 971 Treffer
61

Kul'tura russkoj reči i effektivnost' obščenija

Red. Graudina, L. K. Moskva 1996
62

Voprosy kul'tury reči. Vypusk 10

Otv. red. Šmelev, A. D. Moskva 2010
63

Základy jazykovej kultúry

Kráĺ, Ábel; Rýzková, Anna Bratislava 1990
64

Spisovná čeština po únoru 1948

Jelínek, Milan, in: Literatura určená k likvidaci [1] : Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.-27. listopadu 2002, Praha, Obec spisovatelů ; 2004, s. 75-89
65

Sprachkultur und Lexikographie. Von der Forschung zur Nutzung von Wörterbüchern

Hrsg. Scharnhorst, Jürgen Frankfurt a. Main 2004
66

Kultura českého jazyka

Bělič, Jaromír; Daneš, František; Hausenblas, Karel; Havránek, Bohuslav; Chloupek, Jan; Jedlička, Alois; Jelínek, Milan; Michálková, Věra; Stich, Alexandr; Svěrák, František; Šmilauer, Vladimír Liberec 1969
67

Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti

Zprac. odd. jaz. kultury ÚJČ ČSAV za ved. Kuchaře, Jaroslava Praha 1979
68

Európai nyelvmüveles. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője

Eds. Balázs, G. Budapest 2008
69

Sociolingvistika

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 47-49
70

Dilema spisovnosti v literatuře

Linhartová, Věra, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 172-175.