Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
61

Hop šup z lesa, to je moje adresa

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 13, č. 21, 2014, 27.10.2014
62

Verbální humor jako specifický fenomén

Kořenský, Jan, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 45-49.
63

Kterak česká slova nejednou zmátla Poláka

Tarajło-Lipowska, Zofia, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 42-45
64

Z Letní školy

Hš, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 1, 2000, s. 47-48
65

Humor w epigramatyce i aforystyce Stanisława Jerzego Leca

Štěpán, Ludvík, in: Stylistyka, 10, 2001, s. 473-480
66

Polsko-česká jazyková komika jako součást národních stereotypů

Sobotová, Jitka, in: InterFaces : Obraz vzájemných vztahů Čechů, Poláků a Němců v jejich jazycích, literaturách a kulturách, Praha, FF UK ; 2002, s. 205-209.
67

Ruská anekdota (žánr, jazyk, text). Pokus o syntézu. (Teze doktorské disertační práce

Vobořil, Ladislav, in: Rossica Olomucensia, 41, 2003, s. 7-16
68

Dobře prodaná čeština

Fischerová, Daniela, in: Nové knihy (Praha), č. 35, 1994, s. 8
69

Gagi słowne z translatorskiej perspektywy, czyli o pewnym aspekcie tłumaczenia wczesnych sztuk Václava Havla

Zarek, Józef, in: Komizm a przekład, Katowice, Śląsk ; 1997, s. 213-224
70

Czeszczyzna i polszczyzna na poważnie i na weselo

Tkaczewski, Dariusz, in: Republika Czeska na arenie międzynarodowej : Polityka europejska i kultura, Kraków, 2009, 57 s.