Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach imperativ lieferte 88 Treffer
61

Přijď království tvé

Veselý, Luboš, in: Zpravodaj pražské arcidiecéze, 17, č. 5, 2009, s. 14-15
62

Kouzlo Vánoc...?

Freiová, Zora, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 29, č. 282, 2016, s. 3, 3.12.2016
63

Infinitiv jako výzva

Vohralíková, Martina, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 3, 2009, s. 75-80
64

Imperativ a výzvové věty v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 127-141
65

Der Imperativ in der slavischen und deutschen Sprachwelt

Zybatow, Lew, in: Slawische und deutsche Sprachwelt : Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen, Frankfurt a. Main, Lang ; 1996, s. 173-186
66

Ruský imperativ s oslabeným lexikálním významem a jeho české ekvivalenty

Flídrová, Helena, in: Opera Slavica, 8, č. 2, 1998, s. 14-20
67

Reklamní diskurs - specifická forma verbální manipulace a persvaze

Srpová, Hana, in: Regulacyjna funkcja tekstów [RegFTex], Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego 2000, s. 268-272
68

Some peculiarities of textual realization of conversive expressions

Kováčová, Kateřina, in: Linguistica Pragensia, 14, č. 1, 2004, s. 7-20
69

Národní specifika apelace v češtině

Skab, Mar’jan, in: Bohemistyka, č. 4, 2001, s. 327-332
70

Anrede, Befehl, Frage und Repetition als Vertreter der bewährtesten Mittel der Werbesprache in deutschen Frauenzeitschriften

Jílková, Hana, in: Linguistica Pragensia, 16, č. 1, 2006, s. 1-13