Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fytonyma lieferte 139 Treffer
61

Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora

Editor Mikulėnienė, Danguolė Vilnius 2013
62

Jazykový sloupek aneb Co se ve škole nedozvíte

vst, in: ABC (Praha), 1999
63

Rostliny nazvané podle lidí

vst, in: ABC (Praha), 43, č. 4, 1998, s. 16
64

Maršál: staré označení pro hraniční stromy

Malenínská, Jitka, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2002, 16.7.2002
65

Pivůňky a pěnišníky, štědřence a čilimníky

Hlavsová, Jaroslava, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2003, 19.5.2003
66

I léčivky k volbám?

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2006, 21.4.2006
67

Krkoška mámivá - kdeže si žije? Dávka slovotvornej lyriky

Nábělková, Mira, in: Človek a jeho jazyk 1 [ČlJaz 1] : Jazyk ako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého, Bratislava, Veda 2000, s. 465-474
68

Die etymologisch-onomasiologische Analyse der slavischen Gehölznamen

Janyšková, Ilona, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 70 s.
69

O pochodzeniu nazwy sasanka 'Pulsatilla'

Budziszewska, Wanda, in: Rocznik Slawistyczny, 51, č. 1, 1998, s. 31-34
70

Odraz předkřesťanského a křesťanského modelu světa v jazyce

Němec, Igor, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 4, 1994, s. 263-269