Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach frazémy lieferte 382 Treffer
61

Vznikají v češtině nové frazémy?

Kopřivová, Marie, in: Frazeologické štúdie 4, Bratislava, Veda ; 2005, s. 157-163
62

Sčitat' li slovom unikal'nyj komponent frazemy?

Fedosov, Oleg, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 841-846
63

Zur Übersetzung von Phrasemen

Kaňovská, Michaela, in: Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage, Hradec Králové, Gaudeamus 2003, s. 261-281
64

K cizojazyčným protějškům frazémů

Kaňovská, Michaela, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 181-187
65

Zpracování přirovnání v LDB Pralex

Kolovecká, Eva, in: Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia : Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvroby výkladového slovníka, Brno, Tribun EU 2011, s. 125-136
66

Ruské parémie a finance

Celerová, Jaroslava, in: Jazyk, literatura a finance [JazLFin] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 24.-26. dubna 2009, Ústí nad Labem, UJEP ; 2009, s. 8-17.
67

Determination of Czech BCT prototypes on the basis of corpus data

Timoschenko, Tatiana, in: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning [NLP] : Slovko 2013. Seventh International Conference Bratislava, Slovakia, 13-15 November 2013. Proceedings, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2013, s. 248-260.
68

Jak frazémy dělají reklamu: Úvahy k typologii frazémů v reklamě

Šichová, Kateřina, in: Radost z jazyků [RJazFČ] : Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2014, s. 138-173
69

Nový význam slovesa dát a módní frazém To dáš!

Štěpán, Josef, in: Naše řeč, 99, č. 2, 2016, s. 107-111
70

Několik poznámek k současné německojazyčné frazeologii

Šichová, Kateřina; Šemelík, Martin, in: Časopis pro moderní filologii, 98, č. 2, 2016, s. 241-253