Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach apelativa lieferte 181 Treffer
61

Variantnost ve flexi apelativních feminin

Tušková, Jana Marie, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 416-447
62

Jméno František v českých nářečích a v pomístních jménech na Moravě a ve Slezsku

Ireinová, Martina, in: Jazykovedné štúdie 28 : Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie, Bratislava, Veda ; 2010, s. 89-95.
63

Appellativisation and proprialisation: the gateways between the appellative and proprial sphere of language

Harvalík, Milan, in: Name and Naming : Synchronic and Diachronic Perspectives, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publ. ; 2012, s. 10-17
64

Ke specifičnosti propriální slovotvorby

Harvalík, Milan, in: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego ; 2012, s. 211-216
65

K pomístnímu jménům s etymonem -drah- souvisícím s pohybem dobytka na Moravě a v české části Slezska

Spinková, Stanislava, in: Jazykovedné štúdie 29 : Život medzi apelatívami a propriami, Bratislava, Veda ; 2011, s. 102-126.
66

Soudobé výkladové pomůcky užívané při prvním českém překladu bible a jejich vztah k propriálním vysvětlivkám

Pytlíková, Markéta, in: Amica Sponsa Mater : Bible v čase reformace, Praha, Kalich ; 2014, s. 33-44.
67

Apelativní a propriální areál (na příkladě českých apelativ bor-, sosn- a anoikonym Bor-, Sosn- )

Šrámek, Rudolf, in: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Językoznawstwo, 13, 1991, s. 291-299
68

Užití nominativu jmenovacího

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 1, 2017-18, s. 37-39
69

Význam CDB pro hlubší poznání staré češtiny

Pleskalová, Jana, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 1, 2015, s. 25-32
70

Semantika kornja gal- v apellatinom i onomastičeskom fonde makedonskogo jazyka

Jačeva-Ulčar, Elka, in: Etymological Research into Old Church Slavonic : Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno, Praha, Nakl. Lidové noviny 2015, s. 159-169.