Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Terminologie matematických, fyzikálních, chemických a přírodních věd lieferte 315 Treffer
61

Jan Svatopluk Presl und die tschechische botanische Nomenklatur. Eine lexikalisch-nomenklatorische Studie

Kolari, Veli Helsinki 1981
62

Anglická matematická terminologie

Kuben, Jaromír Brno 2007
63

Biochemické pojmy. Výkladový slovník

Kodíček, Milan Praha 2004
64

Nové české názvosloví organické chemie

Waisser, Karel Praha 2002
65

Květiny z babiččiny zahrádky

Trnková, Klára Praha 2013
66

O praskání a pukání ovoce

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 2000, 9.9.2000
67

Neprozřetelný krok

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2002, 13.12.2002
68

Současný stav a problémy českého chemického názvosloví

Kahovec, Jaroslav, in: Chemické listy (Praha), 94, 2000, s. 951-953
69

Za co vděčíme panu Preslovi

Hlavsová, Jaroslava, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007, 3.9.2007
70

Tyran na posedu

Poláček, Jiří, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Orientace, 27, 2014, s. 3, 27.9.2014