Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jména zeměpisná pomístní lieferte 1098 Treffer
61

Jména šumavských skláren

Fröhlich, Jiří, in: Výběr (České Budějovice), 30, č. 3, 1993, s. 170-172
62

Pomístní jména

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Sborník přednášek z r. 1988 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, SK Melantrich ; 1990, s. 64-78
63

Hec neboli Štvanice

in: Večerník (Praha), 2000, 15.12.2000
64

Zuckermantel u Poříčí na Českobudějovicku

Pletzer, Karel, in: Výběr (České Budějovice), 29, č. 3, 1992, s. 188-189
65

Pomístní jména jakožto svědectví o minulosti krajiny

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Umělecká reflexe krajiny (4) : Tvář naší země - krajina domova. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích, [Lomnice n. Popelkou], 2001, s. 76-80
66

Některé zvláštnosti pomístních jmen v katastru obce Soběnov

Holub, Zbyněk, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 149-161
67

Názvy československých pevnostních objektů vybudovaných v letech 1934-1938 na Slovensku

Klimeš, Lumír, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 205-208
68

Lidská spravedlnost zachycená pomístními jmény v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 355-388
69

Rybníky v povodí Mlýnského potoka na Českolipsku

Panáček, Jaroslav, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 389-399
70

Smity a Nedlešť - výšiny na okraji Českého ráje

Roudný, Miroslav, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 421-423