Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jazyk a styl jednotlivých autorů, popř. v konkrétních literárních dílech lieferte 1336 Treffer
61

Tři kapitoly

Jelinowicz, Martin, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 51-56
62

Obraznost v Poláčkově výpravné próze

Hausenblas, Karel, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 92-109
63

Karel Poláček a problém národní specifičnosti

Malevič, Oleg Michajlovič, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 110-119
64

Neřest a počest, aneb Obrácenost jako sémantické gesto v Hráčích

Hausenblas, Ondřej, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 126-135
65

Období grotesky v raném díle Karla Poláčka

Svobodová, Hana, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 154-164
66

Několik poznámek k paralele Karel Poláček - Ignát Herrmann

Kautman, František, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 176-179
67

O frázi, Svatopluku Čechovi a taky Karlu Poláčkovi. (Jiřímu Skaličkovi)

Hora, Petr, in: O Karlu Poláčkovi a o jiných : Sborník příspěvků ze sympozia Karel Poláček a historie židovské kultury ve východních Čechách, konaného 18. až 20. května 1995 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1995, s. 180-186
68

Klasický typ epické struktury? Postavy a vypravěč v Babičce Boženy Němcové

Adam, Robert, in: Česká literatura, 43, č. 4, 1995, s. 422-437
69

K jazykové tvořivosti v díle E. Hrycha Krhútská kronika

Kvítková, Naděžda, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 103-109.
70

Individuální neologismy ve sbírce Na prahu ráje

Klimeš, Lumír, in: J. V. Sládek 1845-1995 : Sborník referátů ze semináře ke 150. výročí narození J. V. Sládka, Zbiroh, Muzeum J. V. Sládka ; 1997, s. 6-11