Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Čechová, Marie lieferte 380 Treffer
61

Prefixace a kompozice v lingvistické teorii a školské praxi

Čechová, Marie, in: Slovo (Brno), č. 4, 1997, s. 43-48
62

Osobní zamyšlení nad životem a dílem profesora Karla Hausenblase

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 12, 2003, s. 387-391
63

Vědecký a pedagogický přínos profesora Aloise Jedličky

Čechová, Marie, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 35-37
64Čechová, Marie, in: Język i literatura czeska u schyłku 20 wieku [JLitCz] : = Český jazyk a literatura na sklonku 20. století, Wałbrzych, Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2001, s. 51-57.
65

Změny školské lingvistické terminologie - důvody pro a proti

Čechová, Marie, in: Školská jazykovědná terminologie [ŠkJazT] : Sborník z konference konané dne 29. listopadu 2001 na Univerzitě Karlově v Praze - Pedagogické fakultě, Praha, UK ; 2002, s. 12-17
66

Vztah příznakovosti a bezpříznakovosti k centrálnosti a perifernosti v jazyce a stylu

Čechová, Marie, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 14-21
67

Komunikát a text v relaci řeč a jazyk

Čechová, Marie, in: Češtinář, 3, č. 5, 1992-93, s. 113-115
68

Integrace komunikační a systémové výuky

Čechová, Marie, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole, 40, č. 1-2, 1993-94, s. 18-22
69

Kulturní frazeologie v současné komunikaci

Čechová, Marie, in: Naše řeč, 76, č. 4, 1993, s. 179-183
70

Návrh koncepce didaktiky češtiny

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 43, č. 5-6, 1992-93, s. 132-139