Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach souvětí lieferte 185 Treffer
51

K metodice syntaktického rozboru textu

Hrbáček, Josef, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 27-36
52

Úvaha o lingvistickém popisu souvětí

Karlík, Petr, in: Anzeiger für slavische Philologie, 21, 1992, s. 139-148
53

Rozbor jednoho souvětí

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 5-6, 1999-2000, s. 140
54

Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 85-94
55

Korespondeční teorie pravdy v oblasti empirického poznání

Sousedík, Stanislav, in: Filosofický časopis, 47, č. 4, 1999, s. 531-544
56

Vyjadřování nesplněného očekávání v češtině

Karlík, Petr, in: Přednášky z 26. běhu LŠSS [PřednBLŠSS], Brno, MU ; 1993, s. 27-33
57

Máme psát čárku před a tím ?

Adam, Robert, in: Český jazyk a literatura, 53, č. 1, 2002-03, s. 34-36
58

Grammatical coreference and agreement in Czech

Petkevič, Vladimír, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 69, 1998, s. 5-13
59

Věty příčinné a jevy příbuzné v němčině a češtině

Frank, Karel, in: Cizí jazyky, 45, č. 2, 2001-02, s. 43-44
60

Nejednoznačné písemné vyjádření a nesprávné znázornění stavby souvětí

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 55, č. 1, 2004-05, s. 32-33