Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach paremiologie lieferte 305 Treffer
51

Voda v slavjanskoj frazeologii i paremiologii. Tom 1, 2

Red. Zoltán, András Budapest 2013
52

O sistemnych otnošenijach v paremiologii

Gamidov, Il'jas; Babašova, Chalida, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 325-329.
53

Paremiologické minimum slovenčiny. Výsledky a porovnania

Ďurčo, Peter, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 45-61
54

Narodna filosofija ta moral' ukrajins'koho narodu v prysliv'jach i prykazkach

Reutova, E., in: Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí [Ukr] : Problémy jazyka, literatury a kultury : 1. Olomoucké sympozium ukrajinistů 15.-17. listopadu 2001. Sborník příspěvků, Olomouc, FF UP ; 2001, s. 137-141.
55

K voprosu o "Poslovicach sovetskogo naroda"

Chlebda, Wojciech, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 1, 1993, s. 135-139
56

Srpska paremiografija

Bojović, Zlata, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 95-100.
57

"Mądrej głowie dość dwie słowie". O morfologických archaismech v polských parémiích

Madecki, Roman, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 127-134.
58

Parémia - súčasť obsahu vyučovacích hodín ruského jazyka na Fakulte prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline

Košíková, Alžbeta, in: Parémie národů slovanských [1] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 11. 2002 u příležitosti 150. výročí úmrtí F. L. Čelakovského a vydání jeho "Mudrosloví", Ostrava, FF OU ; 2003, s. 195-197.
59

Lingvokul'turologičeskij potencial paremijnogo fonda nacional'nogo jazyka

Myronova, Halyna, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 2 [APObRJ 2], Brno, PF MU ; 1996, s. 37-41
60

Infinityvni rečennja u skladi ukrajins'kych prysliv'jiv

Nazarenko, Lilija Ju., in: Parémie národů slovanských 2 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 10.-11. 11. 2004, Ostrava, FF OU ; 2005, s. 93-98.