Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach onomastika lieferte 4404 Treffer
51

Na cestu

Pastyřík, Svatopluk, in: Opera studiosorum Universitatis Reginaegradecensis 3, Hradec Králové, [PF] ; 1997, s. 1-2
52

Kartografické zobrazení Pobeskydí ze 17. století

Žáček, Rudolf, in: Časopis Slezského zemského muzea, série B, 42, č. 1, 1993, s. 17-22
53

Vznik a význam místních jmen v okrese Chomutov (17. - 23. pokrač.)

Binterová, Zdena, in: Památky, příroda, život (Chomutov), 25, č. 1, 2, 3, 4, 1993, s. 23-24, 54-55, 77-78, 120
54

Topografické údaje ve světle historických pramenů

Marešová, Marie, in: Genealogické a heraldické listy (Praha), 13, č. 2, 1993, s. 25-26
55

Transliterated title not available (onomasiology of contemporary Persian word formation)

Amanova, Firuze, in: Majalle-ye Zabānshenāsi = Iranian Journal of Linguistic (Teheran), 10, č. 2, 1993, s. 76-83
56

Změněná a nová jména států

Mucha, Ludvík, in: Onomastický zpravodaj ČSAV, 32-33 (1991-92), 1992, s. 262-263
57

Die tschechische onomastische Schule

Lutterer, Ivan, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 18-25
58

Jak jsem "se stal"onomastikem

Dokulil, Miloš, in: Acta onomastica, 40 (1999), 2000, s. 31-32
59

Onomastika v Lipsku

Roudný, Miroslav, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 201-203
60

Z posledních ročníků Naamkunde

Roudný, Miroslav, in: Acta onomastica, 37, 1996, s. 208-213