Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
51

Slovní kopaná (malý slovníček hovorové češtiny)

in: Knižní novinky (Praha), 2007, 28.5.2007
52

Miň ten kér, keď ti děre tvár

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 9, č. 24-25, 2010, s. 45., 6.12.2010
53

Pozor, vyleze žížala!

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 12, č. 24-25, 2013, s. 45
54

Fragmenty jazykovoj kartiny drugich stran v žanrach russkogo smecha

Sipko, Jozef, in: Areálová slavistika a dnešní svět [ASlav] : Monografie z filologicko-areálových studií, Brno, Tribun EU 2010, s. 411-417
55

Rámce a scenáre ako forma reprezentácie znalostí vo vtipoch

Kušnieriková, Jarmila, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 350-357.
56

Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů)

Křístek, Michal, in: Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století : Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou - květen 2004, Boskovice, Albert ; 2004, s. 136-145
57

Vládička

Deyl, Daniel, in: Týden (Praha), 2003, 18.11.2003
58

Má domeček jako z prdu kuličku

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 3, č. 8, 2004, s. 70
59

Georges Feydeau et la langue de l'autre

Voždová, Marie, in: Romanica Olomucensia, 17, 2006, s. 188-195
60

Nevěděl jsem, že máš dveře v pyžamu

Nejedlý, Jan, in: Knižní novinky (Praha), 8, č. 3, 2009, 9.2.2009