Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach kategorie mluvnické lieferte 245 Treffer
51

Životnost

Vondráček, Miloslav, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 610-652
52

Morfologie

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 26-29
53

Míra explicitnosti při vyjadřování kategoriálních významů v češtině ve srovnání s ruštinou

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 37. a 38. běhu LŠSS [PřednLŠSS 37-38], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 53-58
54

Indo-European personal pronouns (1st & 2nd persons)

Blažek, Václav, in: Dhumbadji! (Parkville, Victoria), č. 2-3, 1995, s. 1-15
55

Sumativní a distributivní užití numeru v staroslověnštině

Večerka, Radoslav, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 91-94.
56

On some issues of zero morpheme in English

Štekauer, Pavol, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 2, 1992, s. 73-87
57

Tagging inflective languages: prediction of morphological categories for a rich, structured tagset

Hajič, Jan; Vidová Hladká, Barbora, in: Processing of dependency-based grammars : Proceedings of the 36th Conference COLING-ACL'98, Montreal, 1998, s. 483-490
58

On paradigmatization of morpohology (in the flectional context of old Indo-European langauges)

Hoskovec, Tomáš, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 27 s.
59

K formirovaniju paradigmy množestvennogo čisla imeni suščestvitel'nogo v russkom jazyke

Brandner, Aleš, in: Vestnik Udmurtskogo univ. - Jazykoznanije (Iževsk), 7, 1996, s. 6-13
60

Morphological categories of the verb in Slavic languages

Kucarov, Ivan, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 44 s.