Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach grafématika lieferte 178 Treffer
51

Písma pro Slovany - hlaholice, cyrilice, latinka

Pacnerová, Ludmila, in: Cyrillomethodiana : Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, Praha, Euroslavica 2000, s. 98-108
52

Slovanské palatální souhlásky v hlaholici

Šaur, Vladimír, in: Cyrillomethodiana : Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, Praha, Euroslavica 2000, s. 132-142
53

K problematice teček v písmenech na mincích denárového období

Paukert, Josef, in: Numismatické listy, 56, č. 5-6, 2001, s. 131-138
54

Du caractère sténographique de toute écriture

Duhoux, Yves, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 91-103
55

Reklamní komunikát a jeho prostor

Jaklová, Alena, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 131-134.
56

Pr**er s p*delí

Baldýnský, Tomáš, in: Lidové noviny (Praha), 25, 2012, 14.3.2012
57

Paralingvální grafické prostředky

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 64, č. 5, 2013-14, s. 220-226
58

Graphische Varianz in zwei frühen deutschsprachigen Drucken aus Prag

Boková, Hildegard, in: "Was liegt dort hinterm Horizont?" : Zu Forschungsaspekten in der (nieder)deutschen Philologie, Rostock, Univ. Rostock ; 2002, s. 7-16
59

On spoken directives for building up written utterances

Vachek, Josef, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno Studies in English, 40, č. K 13, 1991, s. 143-147
60

Vývoj písařských dovedností v průběhu 1. třídy u analyticko-syntetické a genetické metody

Kucharská, Anna; Veverková, J., in: Pedagogika, č. 1-2, 2012, s. 65-80