Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach fonologie lieferte 587 Treffer
51

Resumption in Czech left dislocation: the syntax-phonology interface

Sturgeon, Anne, in: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. [FASL 16] : The Stony Brook Meeting 2007, Ann Arbor, Michigan Slavic Publishing ; 2008
52

Graphs and oppositions

Šefčík, Ondřej, in: Linguistica Brunensia, 58, č. 1-2, 2010, s. 10
53

Fonetika a fonologie jako součást přípravy učitele německého jazyka pro ZŠ

Kovářová, Alena, in: Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21. století : Sborník příspěvků ze 4. středoevropské regionální konference mezinárodní federace učitelů živých jazyků, Praha, PF UK ; 2004, s. 155-168
54

Ján Horeckýs Phonologie des Lateinischen

Vykypělová, Taťána, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 54, č. N 10, 2005, s. 125-130
55

On the significance of the temporal structuring of speech

Volín, Jan, in: ... for thy speech bewrayeth thee [Dušková 2] : A Festschrift for Libuše Dušková, Praha, UK ; 2010, s. 289-305.
56

About the vocalic system of Armenian words of substratic origin

Fournet, Arnaud, in: Archiv orientální, 81, č. 2, 2013, s. 207-222
57

Vocal dose measures: quantifying accumulated vibration exposure in vocal fold tissues

Titze, Ingo R.; Švec, Jan G.; Popolo, Peter S., in: Journal of Speech and Hearing Research, 46, č. 4, 2004, s. 919-932
58

Perceptual sensitivity to prenuclear and nuclear intonational patterns

Duběda, Tomáš, in: 12th Annual Conference of the International Speech Communiction Association 2011 (Interspeech 2011) : Florence, Italy, 27-31 August, 2011. Vol. 3, Red Hook (NY), Curran ; 2011, s. 1380-1383
59

Zvukomalebná pojmenování ptáků v angličtině

Kos, Petr, in: Časopis pro moderní filologii, 96, č. 1, 2014, s. 74-81
60

Vektorový model staroindického ablautu

Šefčík, Ondřej, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 1, 2014, s. 11-19